מדיניות אחריות מוצרים

מדיניות אחריות מוצרים

  1. חברתנו מעניקה אחריות של עד 24 חודשים לפאות המיוצרות בחנות שלנו ברחוב שאולזון 49 בירושלים, “בהתאמה אישית” ללקוח/ה, האחריות חלה על העבודה בבניית הפאה והתפירה של חברתנו וזאת לפי שיקול דעת והחלטת החברה, וזאת כל עוד בוצע שימוש סביר ע”י הלקוח.
  2. האחריות חלה אך ורק עם הצגת חשבונית מקורית וכי הפאה לא עברה שום עיצוב או שינוי ע”י פאנית אחרת או גרימת נזק למוצר ע”י גורם חיצוני. 
  3. האחריות לא תחול באם לא תוצג חשבונית מקורית ו/או בוצע עיצוב ו/או חפיפה ו/או גזירה של הפאה ע”י גורם חיצוני (פרט לחברתנו) ו/או בלאי עקב שימוש לא סביר ו/או צביעה של הפאה וכל שימוש אחר לא סביר.
  4. חברתנו מקבלת פאות ותוספות שיער של לקוחות לצורך ביצוע תיקונים ו/או תפירות ו/או צבע ו/או גזירה ו/או חפיפה לפי בקשת הלקוח, יובהר כי אין חברתנו אחראית על כל סוג של נזק אשר עלול להיגרם למוצר של הלקוח כתוצאה מפעולות אלו.
  5. הפריטים היוצאים ממחסני החברה עוברים תהליך בקרת איכות. עם זאת, במקרה בו הפריטים אותם הזמנת לא היו תקינים בעת קבלתם כתוצאה מכשל של החברה, יעשה כל מאמץ להחליף את הפריט הפגום בפריט תקין.
  6. מובהר כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע כל נזק שיגרם לה בגין ביטול כאמור בשל כך שערך הפריט פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

פורסם: ד’ תמוז תשע”ח 17/6/18  

בברכה,

דידי לוריא