חברי מועדון לקוחות VIP

כאן תוכלו לבקש להצטרף ולשלם את דמי החברות למועדון VIP שלנו וליהנות כבר מההזמנה הראשונה מכל ההטבות שאנו מעניקים לחברי המועדון VIP שלנו. כרטיס המועדון ישלח לכם בצרוף שאר פרטי הזמנתכם.

זכות החברות במועדון הנה אישית ובלתי ניתנת להעברה, תקפה לשנה מיום ההצטרפות למועדון וכי החברות במועדון כפופה לתקנון מועדון הלקוחות. ידוע לי שכחלק מהחברות במועדון לקוחות VIP, חברת דידי לוריא בע”מ תוכל לשלוח אלי מידע שיווקי ופרסומי בקשר למוצריה ומבצעי הטבות בכל אמצעי תקשורת, דואר ואמצעיים אלקטרוניים נוספים לרבות  MMS ,SMS ודואר אלקטרוני.
בכפוף לתקנון המועדון.